اعزام دانشجو به سوئد و اتریش

موسسه رهجویان دانش معتبرترین مجموعه انجام امور اخذ ویزای تحصیلی و اعزام دانشجو به کشورهای سوئد و اتریش می‌باشد.

پشتیبانی

مجموعه ما تمام متقاضیان خود را تا زمان اسکان حمایت می کند

i

مجوز رسمی

رهجویان دانش جهان دارای تمامی مجوزات لازم می باشد

رضایت بالا

تمامی متقضیان ما از فرایند اجرایی پرونده‌هاشان رضایت کامل دارند

موسسه رهجویان دانش جهان